poniedziałek, 15 lipca, 2024

Przyjęcia do DPS

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.

    Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnoprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w domu pomocy społecznej.

   Osoba, o której mowa powyżej, składa wniosek – prośbę o skierowanie do domu pomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W prośbie opisuje swoją sytuację (podeszły wiek, długotrwała choroba, brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki), podpisuje pismo i przesyła do ośrodka pomocy społecznej.

   Pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu pomocy społecznej i potwierdza opisany stan rzeczy. Pracownik socjalny kompletuje pozostałe dokumenty (zaświadczenie od lekarza domowego, potwierdzające iż osoba wymaga całodobowej opieki, badania lekarskie, zaświadczenie o dochodzie osoby, inne niezbędne informacje wynikające z przepisów).

   Jeżeli spełnione są przesłanki umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu.

Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Centrum Pomocy Rodzinie, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w DPS.

   Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie. Procentowa odpłatność nie zmienia się w zależności od wysokości świadczenia.

    Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej tj. 70% dochodu jest niższa niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą:

– małżonek , lub dzieci

– gmina, która kieruje osobę do domu pomocy społecznej.

Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie obowiązek opłaty przechodzi na gminę.

Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych dysponujący 186 miejscami.

Pełny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach w 2024 r. wynosi 5.800,00  zł.

Pytania proszę kierować do pracowników socjalnych pod numer telefonu (81) 821 31 13 wew. 148.

Przeglądając naszą stronę zgadzasz się na politykę cookies. więcej informacji

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.

zamknij