środa, 19 czerwca, 2024

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach

Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów większości zdjęć zamieszczonych na stronie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Ludian.
 • E-mail: mludian@powiatkrasnicki.pl
 • Telefon: 818261805 wewnętrzny 205

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach
 • Adres: Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach
  Popkowice 1, 23-250 Urzędów
 • E-mail: dps@dpspopkowice.pl
 • Telefon: 81 821 31 13

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku.

Część mieszkalna Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach podzielona jest na dwa budynki:

-budynek główny

-budynek pawilon angielski – Sue Ryder

Budynek główny  posiada trzy wejścia. Wejście główne, którym można się dostać z poziomu terenu wchodząc po schodach, drugie z boku budynku głównego  przy pomocy windy oraz trzecie wejście od tyłu budynku głównego. Najbardziej dogodne wejście znajduje się z boku budynku głównego: wejście do windy.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
W budynku głównym znajduje się winda, która zatrzymuje się na każdym piętrze. Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na każdym oddziale obydwu   budynków. Na korytarzach i  klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, jest radiowęzeł w dwóch budynkach i platforma w budynku głównym. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczone jest jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych . Dojazd z tego miejsca parkingowego do  wejścia drugiego(wejście do windy) przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Przeglądając naszą stronę zgadzasz się na politykę cookies. więcej informacji

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.

zamknij